עוף טבע מפורק משובח ניזון מדגני טבע איכותיים ללא זרז גדילה אנטיביוטי ללא קוקסידיוסטים חלק גלאט למהדרין, שחיטה איטית ע"י שוחטים מומחים ויר"ש, עופות בריאים שאין בהם "מיעוט המצוי" של טריפות באופן תמידי. נבדקו בדיקת בוקא דאטמא, בדיקת מעיים, בדיקה איטית של צומת הגידים והריאות, מליחה ע"י יהודים, בנוכחות רב פוסק מהשחיטה ועד סוף.


22 
  • משלוח: